Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Dz. U. 2019 poz. 1356

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dziennik ustaw

L-6 Orzeczenie lekarskie dla kierowców

Dz.U. 2018 poz. 1295

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dziennik ustaw

Mz/01 Deklaracja wyboru lekarza POZ

Mz/02 Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Mz/03 Deklaracja wyboru położnej POZ

Mz/14 Deklaracja wyboru Lekarza / Pielęgniarki / Położnej POZ 

Dz. U. z 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dziennik ustaw

Rodo/01 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób) 

Rodo/03 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Rodo/05 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Dz.U. 2017 poz. 2051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dziennik ustaw

An-52 Zamówienie indywidualne na krew lub jej składniki

Dz.U. 2018 poz. 2459

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dziennik ustaw

Mz/44 Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Mz/45 Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Mz/46 Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej

Dz. U. 2018 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Dziennik ustaw

Lp-5 Orzeczenie lekarskie - nauczyciel - urlop

Dz. U. 2017 poz. 2305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Dziennik ustaw

Mz/07 Karta Urodzenia

Mz/08 Martwego Urodzenia

Dz.U. 2016 poz. 2067

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dziennik ustaw
Witryna stworzona na platformie